Kendi Kendinizin Doktoru Olun

M.Ö. V. yüzyılda Sicilyalı Empedokles (492-432) tabiat görüşlerinde etkilenerek evrenin esas ve tali derecede birbirine zıt dört temel elemandan meydana geldiğini öne sürmüştü. Bunlar, Ateş (sıcak-kuru), Toprak (soğuk-kuru), Hava (sıcak-nemli) ve Su (soğuk-nemli) idi.

Empedokles’in bu teorisi Hipokrat tarafından benimsenip insan bedenine uygulanmıştı. Humoral Patoloji Teorisi denilen bu anlayışa göre beden 4 tabiattan (ateş, toprak, hava, su) müteşekkil bir yapıydı. Bu teori Doğu ve Batı tıbbında yaklaşık 2500 sene yürürlükte kalmıştır. Günümüzde ise bazı yönleriyle halk tıbbında nadir olarak yaşamaya devam etmektedir.

Antik Yunan tıbbındaki Humoral Patoloji Teorisi (ateş, toprak, hava, su) veya İslam-Arap tıp dünyasında “Ahlat-ı Erbaa” denilen teori İbn-i Sina’nın (980-1037) “Kanun fi’t-tıbb” adlı eserinde, duygusal, zihinsel durumlar ve tavırlar dahil edilerek genişletilmiştir.

İbn-i Sina ve İmam Syuti de bu dört tabiatı sıcak (ateş, hava), soğuk (toprak, su) olmak üzere ikiye, bunları da kendi aralarında sıcak kuru, sıcak nemli, soğuk kuru, soğuk nemli ve dereceleri olmak üzere dörde ayırmıştır. İnsanın bu organ özelliklerinin doğuştan geldiğini söylemiştir. Ayrıca her bir organın kendi tabiatına göre işlev gördüğü, bu tabiat yapılarındaki organların değişik hastalıklara meyilli olduklarını ve hastalıkların tedavisinde ilaçların da soğuk, sıcak, nemli ve kuru özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmesi ve organ tabiatlarına göre tedavi metotlarının izlenmesi gerektiğini tespit etmiştir.

Ateş Tabiatı (sıcak, kuru)

Ateş tabiatlıların hastalık organları safradır. Safranın tabiatı sıcak ve kurudur. Safra kesesi hastalanıp karaciğere baskı yaparsa, ağızda şiddetli susuzluk, acılık, kuruluk, idrar sarı ve ten rengide sarı ise, hastalık safradandır. Safra vücudu istila ettiğinde, karaciğer kanseri, kara sarılık, anemi, sinir sistemleri, kabızlık, miğren ve ince bağırsak kanseri gibi hastalıklara meyilli olurlar.

Toprak Tabiatı (soğuk, kuru)

Toprak tabiatlıların hastalık organı dalaktır. Dalağın tabiatı soğuk ve kurudur. Dalak hastalandığında beyine baskı yaparsa, beden zayıf, tırnak ve kıllar zayıf, idrar az ve bedende kuruluk varsa hastalık dalaktandır. Dalak, vücudu istila ederese, kulak, burun, boğaz, kan, cilt, kalp ve bağırsak gibi hastalıklara meyilli olurlar.

Hava Tabiatı (sıcak, nemli)

Hava tabiatlıların hastalık organı kalptir. Kanın tabiatı sıcak ve nemlidir. Kan hastalanıp kalbe baskı yaparsa, tükürük çok, damarlar dolu, idrar ve ağrılar şiddetli ve renk kırmızı ise vücuda kan galip olmuştur, hastalık kandandır. Kan kalbe tazyik ettiğinden, kalp damar tıkanıklığı, kan hastalığı, ilik kanseri, kolestrol, şeker ve tansiyon gibi hastalıklara meyilli olurlar.

Su Tabiatı (soğuk, nemli)

Su tabiatlıların hastalık organı midedir. Midenin tabiatı soğuk ve nemlidir. Balgam mideye baskı yapıp akciğerlere sıçrarsa, hareket zorlaşır, ağrılar daha ziyade dizde ve belde, solunum yollarında sıkışma, idrar beyazımsı ve renk kurşun-i olduğunda vücudu balgam istila etmiştir, Hastalık balgamdandır. Balgamın vücuttaki yeri akciğerlerdir. Balgam mideye tazyik ettiğinde, sindirim sistemi bozukluğu, salgılardaki bozulmalar, öksürüklü hastalıklar, bağırsak ülseri, boğaz hastalıkları ve akciğer kanseri gibi hastalıklara meyilli olurlar.

Yukarıdaki dört tabiatın vücut sıvıları (Safra, dalak, kan, balgam) normal halde bulunurlarsa vücut sıhhat bulur. Normal halde bulunmayıp biri diğerine üstün olursa vücut hastalanır. Sağlık yününden bu dengeli vücut sıvılarına sahip olan insanların yeryüzünde çok nadir görüldüğü ve çoğu filozof ve simyacıların bu yapılara mensub oldukları belirtilmektedir.

Bütün insanların dengeli bir yapıya sahip olamayacağını belirten ünlü tıp bilginlerimizden İbn-i Sina; sağlık yönünden dengeli kişiyi şöyle sıralamıştır:

1. Vücut hissi; sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilikte dengelidir.

2. Beniz; solukla kırmızılık arasındadır.

3. Vücut yapısı; ne çok fazla ağır ne de zayıftır.

4. Kan damarları; ne yüzeye yakın ne de çok derine dalmış ve gizlenmiştir.

5. Saç; ne çok fazla ne de çok azdır; ne çok kalın ne de acayip derecede incedir.

6. Uyku ve uyanıklık dengelidir.

7. Hareketler serbest ve kolaydır.

8. Zihnin güçleri ve hafıza iyidir.

9. Alışkanlıklar ve davranış, cesaret ve korkaklık, kızgınlık ve sukünet ve terbiye, gurur ve aşağılanma arasındadır.

10. Vücudun bütün organlarının fonksiyonları “bütün” ve iyidir.

11. Gelişmesi hızlı, kuvvetlerinin bozulması yavaştır.

12. Rüyalar, ilginç, memnun edicidir ve tatlı sesli neşeli ve hoş arkadaşları vardır ve onu güzel kokular çevreler.

13. Herkes tarafından sevilme ve güleryüzlülük fevkalade karakteristiktir.

14. Yemekler zevk vericidir ve dengeli miktarda yenir; normal olarak sindirilir ve özümlenir.

15. Dışarı atma fonksiyonları düzenli ve normaldir.

Kaynak: Hacamat

Bu yazı 178 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Facebookta bizi bulun
Takip Ettiklerimiz